тел./факс: 034/44 20 33, мобилен: 0886 849 020,
email: ivanova_des@abv.bg


Вашето решение за:
4400 гр. Пазарджик
ул. Ал. Константинов 11, ет.4

управител:
Георгена Димитрова Иванова
- РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
- ДЕС N 412
| Всички права запазени "Гидес одит" ЕООД ©